Laag van Rosmalen

Code
NUBERO
Status
Formeel (Westerhoff & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Klei, zwak zandig tot zwak siltig. Lokale ingeschakelde veenlaag.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (Maas).

Definitie ondergrens

Overgang naar de Formatie van Beegden (ongedifferentieerd).

Definitie bovengrens

Scherp contact met periglaciaal eolisch en lokaal rivierzand (Formatie van Boxtel).

Dikte indicatie
Tot enkele meters.
Geografische verbreiding
Noordoostelijk deel van de Roerdalslenk tussen Veghel en ’s Hertogenbosch.
Regionale correlatie

Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: afwezig.

Ouderdom
Midden Pleistoceen (Cromerien, Rosmalen interglaciaal).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Rosmalen.
Vorige benaming(en)
Rosmalen Klei, Formatie van Veghel (Van den Toorn 1960).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Van den Toorn, J.C. 1960. Een geologische excursie rond Deurne (Noord-Brabant). Jaarverslag van de Geologische Stichting, 50-57.
Westerhof, W.E., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Rosmalen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-rosmalen.