Laagpakket van Waubach

Code
NUKIWA
Status
Formeel (Westerhoff 2003).
Lithologische beschrijving

Wit tot bleekgrijs matig fijn tot uiterst grof zand (150-2000 µm), sterk grindig (sporadisch oölitische vuursteen), deels gelithificeerd. Coarsening-upward met slecht ontwikkelde tussenliggende kleilagen.

Afzettingsmilieu

Fluviatiele vlechtende riviervlakte, aan basis deels marien.

Definitie ondergrens

Kwartsrijk zand aan basis (Waubach Zanden, vgl. Doppert et al. 1975). Scherp contact met ondiep marien zand en klei (Formatie van Breda) en met fijner fluviatiel zand (Formatie van Inden).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld. Elders scherp contact met fluviatiele klei (Laagpakket van Brunssum, Kiezeloöliet Formatie).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 110 m.
Geografische verbreiding
Zuidoost- en centraal Oost-Nederland, nabij de Belgische en Duitse grens.
Regionale correlatie

Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: Hauptkies-Schichten, Kieseloolith Formation; BEL: Lid van Donk, Formatie van Mol.

Ouderdom
laat Mioceen - vroeg Plioceen.
Lectostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
128,7 - 167 m (38,3 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Waubach.
Vorige benaming(en)
Waubach Grind; Waubach Zanden (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Waubach. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-waubach.