Laagpakket van Zutphen

Code
NUKRZU
Status
Formeel (Busschers & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Grijze klei, zwak siltig tot zandig, bruin tot zwart veen, en grijs tot bruin matig fijn zand (63-210 µm).

Afzettingsmilieu

Meanderend fluviatiel (Rijn), inclusief riviergordel en riviervlakte (Rijn, Peeters et al. 2015).

Definitie ondergrens

Geleidelijke overgang naar grover fluvio-deltaisch sediment (Laagpakket van Twello, Formatie van Kreftenheye).

Definitie bovengrens

Scherpe grens met fijn tot matig grof periglaciaal zand (Formatie van Boxtel).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 12 m in het IJsseldalbekken.
Geografische verbreiding
IJsseldal.
Regionale correlatie

Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: niet onderscheiden; BEL: afwezig.

Ouderdom
Laat Pleistoceen (Eemien).
Hypostratotype
Boring:
B33E0312 (Zutphen)
Diepte (dikte) langs boorgat:
9,00 - 21,00 m (12 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Zutphen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Peeters, J., Busschers, F.S., Stouthamer, E. 2015. Fluvial evolution of the Rhine during the last interglacial-glacial cycle in the southern North Sea basin: a review and look forward. Quaternary International, 357, 176-188.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Zutphen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-zutphen.