Laag van Wijchen

Code
NUBEWY
Status
Formeel (Westerhoff & Weerts 2003; Busschers & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Typisch stijve roodbruine tot grijze klei, siltig, lokaal fijnzandig. Humeus, kalkloos, vooral aan de organische top met vooral ten oosten van Arnhem een duidelijke paleosol (Autin 2008). Een vergelijkbare afzetting komt voor bovenop de Formatie van Kreftenheye (Rijn).

Afzettingsmilieu

Overstromingsvlakte van een transitionele vlechtende tot meanderende rivier (Maas; Törnqvist et al. 1994; Makaske & Nap 1995; Busschers 2008; Autin 2008).

Definitie ondergrens

Veelal, scherpe overgang naar fluviatiel geulzand (Formatie van Beegden).

Definitie bovengrens

Deels aan maaiveld. Veelal, graduele overgang naar zachtere fluviatiele klei (Formatie van Echteld). Scherp contact met rivierduinzand (Laagpakket van Delwijnen, Formatie van Boxtel).

Dikte indicatie
0,2 - 2,0 m.
Geografische verbreiding
Direct langs de Maas.
Regionale correlatie

Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL?

Ouderdom
Laat Pleistoceen (Allerød/Laat-Weichselien) - vroeg Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Wijchen.
Vorige benaming(en)
Laagpakket van Wijchen (Törnqvist et al. 1994).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Autin, W.J. 2008. Stratigraphic analysis and paleoenvironmental implications of the Wijchen Member in the lower Rhine-Meuse Valley of the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences, 87 (4), 291-307.
Busschers, F.S. 2008. Unravelling the Rhine. Response of a fluvial system to climate change, sea-level oscillation and glaciation. PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 184 p.
Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Makaske, B., NAP, R.L. 1995. A transition from a braided to a meandering channel facies, showing inclined heterolithic statification (Late Weichselian, central Netherlands). Geologie en Mijnbouw, 74, 1-8.
Törnqvist, T.E., Weerts, H.J.T., Berendsen, H.J.A. 1994. Definition of two new members in the upper Kreftenheye and Twente Formations (Quaternary, the Netherlands): a final solution to persistent confusion? Geologie en Mijnbouw, 72, 251-264.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Wijchen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-wijchen.