Laag van Wijchen

Code
NUKRWY
Status
Formeel (Busschers & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Veelal stugge, licht- tot donkergrijze siltige klei, lokaal fijnzandig. Humeus en kalkloos, vooral nabij top die kan bestaan uit een paleosol (Autin 2008).

Afzettingsmilieu

Riviervlakte (meanderende Rijn) (Törnqvist et al. 1994; Makaske & Nap 1995; Busschers 2008; Autin 2008). Een vergelijkbare afzetting is aanwezig aan de top van de Formatie van Beegden (Maas).

Definitie ondergrens

Veelal scherp, discordant contact met grover fluviatiel geulzand (Formatie van Kreftenheye, ongedifferentieerd) of periglaciaal zand (Formatie van Boxtel).

Definitie bovengrens

Veelal geleidelijke overgang naar zachtere fluviatiele klei (Formatie van Echteld).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 2 m.
Geografische verbreiding
Smalle west-oostzone die zich uitstrekt van Rotterdam tot de Duitse grens.
Regionale correlatie

Noordzee: fragmentarisch aanwezig als Formatie van Kreftenheye (ongedifferentieerd; Cameron et al. 1989); VK: afwezig; DUI; niet onderscheiden; BEL: afwezig.

Ouderdom
Laat Pleistoceen (Allerød/laat Weichselien) - vroeg Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Wijchen (nabij Nijmegen).
Vorige benaming(en)
Laagpakket van Wijchen (Törnqvist et al. 1994).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Autin, W.J. 2008. Stratigraphic analysis and paleoenvironmental implications of the Wijchen Member in the lower Rhine-Meuse Valley of the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences, 87 (4), 291-307.
Busschers, F.S. 2008. Unravelling the Rhine. Response of a fluvial system to climate change, sea-level oscillation and glaciation. PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 184 p.
Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Cameron, T.D.J., Schüttenhelm, R.T.E., Laban, C. 1989. Middle and Upper Pleistocene and Holocene stratigraphy in the southern North Sea between 52° and 54° N, 2° to 4° E. In: Henriet, J.P. De Moor, G. (eds.): The Quaternary and Tertiary geology of the Southern Bight, North Sea. Brussels, Belgian Geological Survey, 119-135.
Makaske, B., NAP, R.L. 1995. A transition from a braided to a meandering channel facies, showing inclined heterolithic statification (Late Weichselian, central Netherlands). Geologie en Mijnbouw, 74, 1-8.
Törnqvist, T.E., Weerts, H.J.T., Berendsen, H.J.A. 1994. Definition of two new members in the upper Kreftenheye and Twente Formations (Quaternary, the Netherlands): a final solution to persistent confusion? Geologie en Mijnbouw, 72, 251-264.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Wijchen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-wijchen-0.