Onder-Bontzandsteen Subgroep

Code
RBS
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van roodbruine en groene, lokaal grijze, soms anhydritische kleistenen, siltstenen en zandstenen of kalkhoudende oölitische lagen. Grove klastische afzettingen, inclusief conglomeraten in Zuidoost-Nederland.

Afzettingsmilieu

Lacustrien milieu; in de Roerdalslenk voornamelijk fluviatiele afzettingen.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de massieve zandstenen in het basale deel van de Formatie van Volpriehausen. In gebieden met veel afsnijding door de Hardegsen Discordantie, kan de Onder-Bontzandsteen Formatie discordant bedekt worden door de Formatie van Solling.

Dikte indicatie
Variërend van 150 m in het West-Nederlands Bekken tot 400 m in het Eems Diep en de Roerdalslenk.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Bacton Group; DUI: Lower Buntsandstein Group; BEL: Lower Buntsandstein Formation.

Ouderdom
laat Changhsingien - vroegst Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2898 - 3255 m (357 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1576 - 1973 m (397 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2237 - 2572 m (335 m)
Oorsprong naam
De naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur, waarin de Onder-Trias rode zandstenen ('red beds') Bontzandsteen ('Buntsandstein') genoemd worden en onderverdeeld zijn in een Onder-, Midden- en Boven-Bontzandsteen. In de Nederlandse nomenclatuur omvat de Onder-Bontzandsteen Formatie de onderste sedimentaire cyclus van het Trias.
Vorige benaming(en)
Onder-Bontzandsteen Formatie.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Cleveringa, P., Meijer, T., Van Leeuwen, R.J.W., De Wolf, H., Power, R., Lissenberg, T., Burger, A.W. 2000. The Eemian stratotype locality at Amersfoort in the central Netherlands: a re-evaluation of old and new data. In: Van Kolfschoten, Th., Gibbard, P.L. (eds.): The Eemian - local sequences, global perspectives. Geologie en Mijnbouw / Netherlands Journal of Geosciences 79, 197-216.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Bontzandsteen Subgroep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-bontzandsteen-subgroep.