Laagpakket van Eemhaven

Code
KNNCU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Dunne kleisteen met mariene fossielen.

Afzettingsmilieu

Marginaal marien.

Definitie ondergrens

Met het IJsselmonde Zandsteen Laagpakket; duidelijke grens aan de top van de zandsteen. Ten zuidoosten van het bekken kan het laagpakket de kust- en fluviatiele stromingsvlakteafzettingen van de Formatie van Nieuwerkerk bedekken.

Definitie bovengrens

Bedekt door het Laagpakket van De Lier; grens is gradueel.

Dikte indicatie
Tot 150 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.

Ouderdom
laat Barremien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1759 - 1778 m (19 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Eemhaven in Rotterdam.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Eemhaven. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-eemhaven.