laagpakket van Schoonebeek

Code
KNNCS
Status
Informeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Kleisteen.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 100 m, maar tot 200 m in SCH-107.
Geografische verbreiding
Indien het Laagpakket van Ruinen niet kan worden onderscheiden van het Laagpakket van Westerbork, wordt het gehele interval informeel het laagpakket van Schoonebeek genoemd.
Regionale correlatie

Nog niet vastgesteld.

Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Schoonebeek.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). laagpakket van Schoonebeek. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-schoonebeek.