Laagpakket van Westerbork

Code
KNNCW
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Interval met donkergrijze, siltige tot keiige, glimmer- en glauconiethoudende kleistenen tot mergels. Heeft vaak een dunne, glauconiethoudende kleiige zandsteen laag aan de basis. Verspreid komen ijzeroölieten voor.

Afzettingsmilieu

Open mariene afzetting.

Definitie ondergrens

Ligt discordant over het Laagpakket van Ruinen of het Bentheim Zandsteen Laagpakket (Vlieland Zandsteen Formatie).

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door het Gildehaus Zandsteen Laagpakket. De grens wordt getrokken aan de basis van de eerste massieve zandsteen of conglomeraat. Vanwege het prograderende karakter van deze zandsteen eenheid, is het contact enigszins diachroon. In de randen met zoutdiapieren kan het laagpakket discordant bedekt zijn door de Formatie van Holland.

Dikte indicatie
50 - 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.

Ouderdom
vroeg - midden Hauterivien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1091 - 1121 m (30 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1471,5 - 1544 m (72,5 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Westerbork.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Westerbork. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-westerbork.