Laagpakket van Ruinen

Code
KNNCE
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Dunne opeenvolging van fossielhoudende, donkergrijze, siltige tot keiige, glimmerhoudende, plaatselijke steenkoolhoudende, kalkhoudende kleistenen met aan de top vaak een dunne silt- of zandsteenlaag. De sedimenten zijn vaak ijzerhoudend en ijzeroölieten komen verspreid voor.

Afzettingsmilieu

Lagunair tot open marien milieu.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant het Bentheim Zandsteen Laagpakket (Vlieland Zandsteen Formatie).

Definitie bovengrens

Ligt discordant onder het Laagpakket van Westerbork, waardoor het Laagpakket van Ruinen erg dun kan zijn, of zelfs afwezig is. Plaatselijk discordant bedekt door de Formatie van Holland.

Dikte indicatie
10 - 20 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie

VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.

Ouderdom
midden - laat-Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1121 - 1143 m (22 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1544 - 1555 m (11 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Ruinen, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Ruinen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.broloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-ruinen.